با خرید هر کدام از دستگاه های قهوه ساز نسپرسو هزینه ارسال در سراسر کشور رایگان می باشد.
با خرید بیش از 200 هزار تومان از ارسال رایگان ما در سراسر پایتخت بهره مند شوید.